MariMatic logo

Hygienisk, snabb och ergonomisk supsoglösning för sidoströmmar och biprodukter i fjäderfäproduktfabrikerna.

Taifun Poultry vacuum conveying
Taifun sopsug för fjäderfä produktion

Fördelar

• Effektivare arbete och logistik
• Mer intäkter genom att omvandla biprodukter till säljbara produkter
• Ökad hygien och livsmedelssäkerhet
• Bättre ergonomi och arbetssäkerhet
• Lägre kostnader för arbetskraft och avfallshantering
• Miljövänlig lösning, som endast använder luftflöde

MariMatics unika CIP-lösning, automatisk tvätt för transportsystem gör det möjligt att förvandla biprodukter till säljbara varor.

 

Material

Broschyr: Taifun för livsmedelsindustrin

Besök MariMatic mediasida för fler broschyrer och olika språkversioner.

   

Se en video om hur CIP-tvättlösning fungerar. 

Kontakta oss

Meddelanden som skickas via formuläret nedan kommer att vidarebefordras till lämplig person


1500 characters left