MariMatic logo

I Taifuns hygieniska vakuumtransportsystem för livsmedelsindustrin genereras vakuumet oftast genom att använda två alternativa teknologier. MariMatics luftdrivna ejektorenheter ger snabb vakuumgenerering med ett minimum av underhåll. Våra vakuumfläktar erbjuder stor kapacitet utan begränsningar för systemstorleken och är beprövade även vid transporter av kommunalt avfall i storstäder . MariMatic är en helhetsleverantör för avfalls- och biproduktlogistik.

Smart och hygienisk Taifun-teknik

 • Spara energi genom flera alternativ för vakuumtransport
  • - automatisk urladdning antingen genom nivåkontroll eller genom autoanrop
  • - manuellt manövrerad manuell urladdning
 • Rör installerade i innertaket
  • - sparar utrymme i produktionsområdet jämfört med bandtransportsystem
  • - är lätt att ställa om efter produktionsanläggningarnas förändrade behov
  • - kan eftermonteras i ett redan operativt slakterier och kök
  • - Vakuumtransport kontra blåspistoler - inga risker med högt tryck
 • Kontinuerligt produktflöde - inget stänk eller översvämningar till golvet
 • Automatisk sköljning efter varje bearbetningsdag
 • Vakuumtransport av ätbara produkter med den patenterade CIP-tvättlösningen
 • Skalbart system för kundens behov
 • Lätt att installera, integration med kundens livsmedelsutrustning
 • Låga drift- och underhållskostnader årligen
 • Pålitlig utrustning i rostfritt stål


Technical possibilities

Taifun samlar upp material med sugpunkter och för dem genom rörledningen upp i innertaket.

Broschyr: Taifun för livsmedelsindustrin

Kontakta oss

Meddelanden som skickas via formuläret nedan kommer att vidarebefordras till lämplig person


1500 characters left