MariMatic logo

Solution---Red-Meat---spinal

Dessa system är som standard utrustade med ejektorer - detta för att undvika filter, vattenanvändning och underhåll. Ur investerings- och underhållssynpunkt, ejektorer minskar kostnader.

Dessa system, oavsett om det gäller ryggmärg, restfett eller membran-/halsrengöring, kan anslutas till huvudledningar; med fastställda intervall kommer uppsamlingsavskiljarna att tömmas av rörsystemen - detta för att undvika öppen lagring av dessa produkter i bearbetningsområden.

 

 

Kontakta oss

Meddelanden som skickas via formuläret nedan kommer att vidarebefordras till lämplig person


1500 characters left