MariMatic logo

Taifun® hygieniska vakuumtransportsystem är lämpliga för matavfallshantering i varje livsmedelsproduktionslinje där hög nivå av hygien och livsmedelssäkerhet är viktigt, såväl som arbetssäkerhet. Taifun-teknologin, baserad på vakuumtransportsystem, täcker alla faser i matavfallshanteringen i köken: insamling, transport och hantering.


EKONOMISK

• Minskar arbetskostnaderna
• Automatiskt tvättsystem minskar vattenförbrukningen


MER HYGIENISKT

• Inget avfall lagras på arbetsplatserna, vilket ger en fräschare och renare arbetsmiljö
• Ingen korskontaminering mellan ren och smutsig verksamhet


PÅLITLIG

• Uppfyller dagens krav och efterfrågan
• Alla komponenter i rostfritt stål


ERGONOMISKT

• Korrekt utformade arbetspunkter: avfallstratten är inom räckhåll.
• Inga fler tunga soppåsar eller sopkärl som ska lyftas/transporteras


LOGISTIK

• Avfall som förvaras i rumstemperatur blir snabbt dåligt. Avfallet transporteras till soprummet utan förseningar.

.

Broschyr: Vakuumtransportlösningar för köksmatavfall (engelska)

 

Taifun Kitchen vacuum conveying

Kontakta oss

Meddelanden som skickas via formuläret nedan kommer att vidarebefordras till lämplig person


1500 characters left